Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Technikum Leśne w Starościnie

28.09.2016

Technikum Leśne w Starościnie.

Przed 1939 rokiem w Starościnie znajdował się szpital dla osób zniedołężniałych i psychicznie chorych. W latach wojny obiekt zamieniono na ośrodek wypoczynkowy i rehabilitacyjny dla żołnierzy wojsk lotniczych i pancernych. Obecnie mieści się tu Technikum Leśne w starościnie.
 
W budynku dawnego szpitala, służącego po wojnie za magazyn GS, po 6-letniej adaptacji uruchomiono 01.09.1956r. Technikum Leśne, którego pierwszymi słuchaczami byli uczniowie placówek z Wymiarkach (Żaganiu) i Zofiówce. Początki szkoły były bardzo trudne szczególnie dla kadry nauczycielskiej. Sytuacja lokalowa szkoły i nauczyciel poprawiła się po oddaniu do użytku nowych budynków szkoły i osiedla dla nauczycieli.
W 1986r. placówka otrzymała imię prof. Jana Miklaszewskiego, zasłużonego dla leśnictwa biologa. Szkoła posiada własny kompleks sportowy z boiskiem lekkoatletycznym, salą, strzelnicą, amfiteatr, ogród dendrologiczny z alpinarium i szkółkę. W 1993 r. w szkole pracowało 21 nauczycieli i 12 wychowawców w internacie sprawowali oni opiekę nad 314 uczniami, w 1977r. liczba uczniów wzrosła do 377. Ogółem w ciągu 40 lat istnienia szkoła wykształciła blisko 3000 leśników. W 1999 roku utworzono z inicjatywy dyrektora Stanisław Kądziołki  nowy kierunek kształcenia – ochronę środowiska.
 
Opracowano na podstawie:
Materiały własne.
"Słownik gorzowski" pod red. Jerzego Zysnarskiego; Ziemia Gorzowska 1994r.;
"Ziemia Słubicko – Rzepińska" Marian Eckert, Tadeusz Umiński, Lubuskie Towarzystwo Kultury,
Zielona Góra 1965 r.