Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Serbów

22.09.2016

Serbów

Sołtys: Kotulski Mieczysław
 
Historia
            Nazwa miejscowości jest pochodzenia słowiańskiego. Znana z zapisków datowanych na początek XV w. Jako Szerbow, Czerbow, Zcorbow. Mimo stosunkowo późnej metryki pisanej niemieccy historycy uważają, iż Serbów założony został w XIII w. W okresie kolonizacji na prawie niemieckim. Wskazuje na to uposażenie wsi, charakterystyczne dla tamtego okresu. W 1608r. i 1724r. pisano Zebro. W 1400r. i następnych Serbów podzielony był na dwie części i należał do różnych rodzin pochodzenia mieszczańskiego z Frankfurtu. W 1529 r. kupiec Hieronimus Jobst posiadający jedną część wsi, dokupił drugą, który o majątek w roku 1560 jego dzieci sprzedały kpt. Peterowi von Czannewitz. Wieś jeszcze tego czasu wielokrotnie zmieniała właścicieli. Jak wynika z opisu biskupstwa lubuskiego z 1405r. wieś liczyła 64 łany, z czego 4 łany należały do proboszcza. W 1913 r. gmina wiejska liczyła 621 ha, a łącznie z ziemia dworska 1014ha. Ludność wsi zajmowała się głównie uprawą zbóż. Istniejący gotycki kościół ma swe początki w XIV w. Otoczony starym murem z kamieni polnych oraz cmentarzem, założony na planie prostokąta, został przebudowany na początku XXw.