Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Zespół Szkół w Rzepinie

28.09.2016

Zespół Szkół w Rzepinie.

16.06.1945 rozpoczął się powojenny nabór do pierwszej klasy szkoły, którą przez 10 dni kierował F. Weber. Szkoła ruszyła 4.09.1945r. pod kierunkiem ppor. Stanisława Giesska.  Szkoła liczyła 80 uczniów mieściła się najpierw przy ul. Pocztowej, następnie Mickiewicza, nim szpital radziecki nie zwolnił szkolnego budynku przy ul. Wojska Polskiego. Na przełomie 1945/1946 powstało Gimnazjum Miejskie pod dyrekcją J. Myślickiego. Na pierwszym roku uczyło się 60 uczniów. W informatorze z ok.1948 r. placówka ta występuje jako miejska lub państwowa.
 
Opracowano na podstawie:
Materiały własne.
"Słownik gorzowski" pod red. Jerzego Zysnarskiego; Ziemia Gorzowska 1994r.;
"Ziemia Słubicko – Rzepińska" Marian Eckert, Tadeusz Umiński, Lubuskie Towarzystwo Kultury,
Zielona Góra 1965 r.