Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Kolejne ulice zmieniają się nie do poznania
13 Listopad 2017

Kolejne ulice zmieniają się nie do poznania

Dobiegła końca inwestycja związana z budową ulicy Wrzosowej, Poziomkowej i Grzybowej w Rzepinie. Mieszkańcy w/w ulic zyskali nową asfaltową nawierzchnię, chodniki oraz zjazdy do poszczególnych posesji.
Zakres prac obejmował wykonanie remontu istniejącej nawierzchni odcinka ul. Poziomkowej i budowę dwóch dróg o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6,0 m: ul. Wrzosowej i ul. Grzybowej oraz remont nawierzchni odcinka ul. Wrzosowej. Łącznie wykonano ponad 500 m nowej drogi wraz z chodnikami i zjazdami indywidualnymi. W ramach przedmiotowej inwestycji została wykonana również zabudowa przepustu deszczowego, która pozwoliła na połączenie ulicy Wrzosowej w jedną drogę.
Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Całość kosztów inwestycji wyniosła 792.856,51 zł i została pokryta ze środków własnych Gminy Rzepin.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook