Informacje

Aktualności

Ilustracja do informacji: Nowy projekt skierowany do potrzebujących mieszkańców Gminy Rzepin!
19 2022

Nowy projekt skierowany do potrzebujących mieszkańców Gminy Rzepin!

 
Nowoczesny bus dostosowany do przewozu osób potrzebujących wsparcia oraz usługa dająca możliwość takiego przewozu to najnowszy projekt Gminy Rzepin skierowany do jej mieszkańców!
„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” to projekt, którego całkowita wartość wynosi:
557 326,28 PLN.
 
Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Realizacja usługi „door to door” czyli bezpłatnych przewozów „od drzwi do drzwi” przyczyni się do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.
 
Usługa dostępna jest dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Rzepin przez okres realizacji projektu, tj. do 31.12.2022 r.
 
Indywidualny transport osób będzie obejmował swym zasięgiem przede wszystkim teren Gminy Rzepin oraz tereny powiatów:
- słubickiego
- sulęcińskiego
- gorzowskiego
- świebodzińskiego
- a także miast Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry.
 
Osobami uprawnionymi do korzystania z transportu specjalistycznego są w szczególności:
- osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- osoby korzystające z Klubu Senior + w Rzepinie;
- osoby posiadające znaczne ograniczenia w samodzielnym przemieszczaniu się (poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul łokciowych, balkonika, osoby niewidome, słabowidzące, będące niezdolne do korzystania ze środków transportu zbiorowego);
- inne osoby z uzasadnioną potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.
 
Osoby korzystające z usługi zobowiązane będą wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków, deklarację o celu podróży, jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki do niniejszego ogłoszenia).
Usługa „door to door” świadczona będzie w dni robocze w godzinach od 7.00 do 19.00, w zależności od potrzeb.
Zapotrzebowanie na usługę należy rezerwować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu: 508 057 024 (telefon czynny od pon. do pt. w godz. 8:00-15:00), osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rzepinie (pokój nr 2), bądź przez e-mail: transport~@~rzepin~.~pl.
W każdym przypadku podczas zgłaszania zapotrzebowania wymagane będzie złożenie pisemnego wniosku (wzory dokumentów do pobrania poniżej w formie załączników).
W przypadku, gdy osoba uprawniona, która zamówiła usługę transportową, nie będzie mogła z niej skorzystać w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest ona do bezzwłocznego odwołania zamówionego przejazdu (usługi transportowe na terenie Gminy Rzepin należy odwołać z co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem, natomiast poza terenem Gminy z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem).