Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Miejska Biblioteka Publiczna

29 2016

Miejska Biblioteka Publiczna.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie
ul. Słubicka 17
69-110 Rzepin
Tel. 095 7596158
Dyrektor: Aleksandra Balcewicz
Zofia Didyk
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie Filia w Kowalowie
ul. Rzepińska 10
69-110 Rzepin
tel. 095 7599317
Barbara Dziakiewicz
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie Filia w Lubiechni Wielkiej
Lubiechnia Wielka
69-110 Rzepin
Teresa Oczyńska
 
Miejska Biblioteka Publiczna działa na terenie gminy Rzepin, posiada dwie filie bilioteczne w Lubiechni Wielkiej oraz w Kowalowie.
Zasoby biblioteczne to:
  • Rzepin – 13,5 tys. woluminów
  • Kowalów – 10 tys. woluminów
  • Lubiechnia Wielka – 9 tys. woluminów
Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Jej celem  jest pośrednictwo między książką a  czytelnikiem, które polega na prawidłowym przepływie informacji o zasobach bibliotecznych  i potrzebach czytelniczych. Potrzeby czytelnicze wyznaczają kierunek gromadzenia zbiorów.

Biblioteka w Rzepinie jak i dwie filie organizują ponadto inne formy pracy z czytelnikiem, m.in. lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, urozmaicają dzieciom i młodzieży wypoczynek podczas ferii i wakacji. Wszystkie te formy mają na celu wyrobienie nawyku odwiedzania biblioteki i utrwalenie przekonania, że słuzy ona każdemu - jest instytucją potrzebną, sprawną, nowoczesną i lubianą w środowisku.
 
W bibliotece w Rzepinie znajduje się także czytelnia internetowa, gdzie czytelnicy mają do dyspozycji 3 komputery i mogą szukać potrzebnych im informacji np. na lekcje, do pracy i wiele innych.
Od stycznia 2008 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Rzepinie mieści się w nowym budynku Domu Kultury  przy ul. Słubickiej 3.
Biblioteka zajmuje trzy połączone pomieszczenia, w których księgozbiór ustawiony jest na nowych regałach.
W 2008 r. z dotacji udzielonej z Ministerstwa Kultury w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa; priorytet 1-Rozwój księgozbioru bibliotek" zakupiono 522 książki. Dotacja z gminy na rozwój księgozbioru pozwoliła zakupić 883 książki.
Księgozbiór biblioteki łącznie z filiami na koniec 2008 r.  liczył 30561 woluminów.
Biblioteka posiada zbiory uniwersalne ze wszystkich dziedzin, dobrane tak, aby czytelnik w każdym wieku, z różnym poziomem wykształcenia mógł się kształtować i dokształcać, zaspakajać aspiracje poznawcze a także zapewnić sobie rozrywkę. W ten sposób zakupy dokonywane są wg potrzeb czytelników.
Pracownicy biblioteki na każdym kroku starają się udowadniać, że służą pomocą każdemu czytelnikowi. Znacznie wzbogacono księgozbiór podręczny w pozycje, których czytelnicy poszukują. Ustalenie potrzeb czytelniczych czasem staje się trudnym zadaniem, ale od roku czytelnicy mogą zgłaszać zapotrzebowania na dane książki, gdyż ta instytucja jest przede wszystkim dla nich i zakupy są tak dokonywane ażeby spełnić ich oczekiwania. 
Czytający, to osoby w różnym wieku i o różnym wykształceniu, osoby bezrobotne, pracujące fizycznie i umysłowo, mające swoje zainteresowania, które rozwijają poprzez książkę popularnonaukową i poradniki. W roku 2008 zarejestrowano 1188 czytelników, z czego 494 to dzieci i młodzież do lat 15.
Księgozbiór podręczny wzbogacił się o  nowe i ciekawe pozycje, dzięki czemu bibliotekę odwiedza wielu studentów. Maturzyści mają do dyspozycji dużo materiałów, dzięki  którym mogą dobrze się przygotować do egzaminu dojrzałości. Biblioteka posiada duży zbiór lektur.