Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Gospodarka odpadami

11 Grudzień 2019

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne oraz miejsce ich zagospodarowania

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RZEPIN
 
Na podstawie umowy RIZP.272.5.2019.KK  z Gminą Rzepin usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych świadczy firma:
Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4A, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
 
MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODEBRANYCH ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI  Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.
 
Instalacja Celowego Związku Gmin CZG-12 – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook