Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
26 2022

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1 MW i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
 
Każdy właściciel lub  zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją
o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw w terminie 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw!
 
Deklaracje, które są składane do CEEB dotyczą budynków i lokali (mieszkalnych
i niemieszkalnych), które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw. Wprowadzeniu do CEEB podlegają wszystkie kategorie obiektów wskazane w formularzach deklaracji A i B,
w tym m.in. altany z odrębnym źródłem ciepła (formularz typ B, poz. 18 w sekcji A09).
 
 
Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej – przez stronę internetową  www.zone.gunb.gov.pl wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany
2) w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).
 
Formularze deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Rzepinie lub wydrukować ze strony internetowej:
 
Deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku    

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook