Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
03 Grudzień 2021

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 
pragnę przekazać wszystkim osobom
z niepełnosprawnościami serdeczne życzenia  pomyślności
i wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności
dnia codziennego oraz odwagi w realizowaniu swoich marzeń.
 
Życzę również tym wszystkim z Państwa, którzy na drodze
własnej aktywności napotykają nadal na przeszkody,
zarówno te fizyczne, jak też te znajdujące się
w umysłach i sercach innych ludzi, aby takich przeszkód
było coraz mniej, a świat stał się coraz bardziej przyjazny,
bez względu na ograniczenia, jakie każdy z nas posiada.
 
Słowa uznania kieruję również do organizacji pozarządowych
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wolontariuszy
i ludzi dobrej woli. Państwa działalność sprawia, że osoby niepełnosprawne
realizują się w wielu dziedzinach życia artystycznego
i sportowego,  mogą się uczyć, pracować oraz  zwiedzać świat.
 
Składam Państwu serdeczne życzenia wielu radości
w codziennym życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi.
Niech każdy dzień dostarcza Państwu niezapomnianych wrażeń
i pozwoli zapomnieć o troskach dnia codziennego.
                                                                                                                                    
Burmistrz Rzepina
Sławomir Dudzis
 
Rzepin, 03.12.2021 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook