Informacje

19 2016

Informacje ogólne

Gmina Rzepin położona jest na zachodzie Polski w strefie przygranicznej z Niemcami.
 
Południową część gminy porasta zwarty kompleks borów iglastych i mieszanych – Puszcza Rzepińska z bogactwem grzybów, zwierzyny leśnej i owoców runa leśnego. Atrakcyjność turystyczna lasów Rzepina jest wysoka. Bory Rzepińskie obfitujące w grzyby i jagody stanowią doskonałe miejsce spacerów i wypoczynku. Duża penetracja przez ludność spowodowana jest gęstą siecią dróg oraz bliskością przejścia granicznego w Świecku.
 
W podziale administracyjnym Polski miasto i gmina Rzepin graniczą na zachodzie z Gminą Słubice, na południu z Gminą Cybinka, na wschodzie z Gminą Torzym, która należy do powiatu sulęcińskiego i Gminą Ośno Lubuskie, na północy z Gminą Górzyca. Gminę podzielono na dziesięć sołectw: Drzeńsko, Gajec, Kowalów, Lubiechnia Mała, Lubiechnia Wielka, Radów, Serbów, Starków, Starościn, Sułów.
 
Gmina zajmuje obszar o powierzchni 191 km2. Pod względem wielkości należy do średnich gmin województwa.
 
Przez gminę przebiegają linie kolejowe i drogi o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Rzepin jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Tu krzyżują się linie kolejowe ze wschodu na zachód, Moskwa – Warszawa – Berlin i z północy na południe, Szczecin – Śląsk (Nadodrzańska Magistrala Węglowa). Tu również znajduje się ostatnia stacja przeładunkowa na pograniczu zachodnim. Gmina położona jest przy międzynarodowej drodze E – 30 (A-2) oraz drodze wojewódzkiej Nr 134 i 139. 
Kształtowanie powierzchni gminy, tak jak inne obszary pojezierzy, cechuje bogactwo form, które swą genezę zawdzięczają działalności lądolodu skandynawskiego, wód roztopowych, procesom peryglacjalnym i działalności rzek. W obrębie tego obszaru można wyróżnić trzy jednostki morfologiczne. Są nimi wysoczyzna moreny dennej, równina sandrowa, dolina rzeki Ilanki.
 
Obecnie Gminę Rzepin zamieszkuje 10 tysięcy osób, z czego w mieście 6,7 tys. A na terenach wiejskich mieszka 3,3 tys. osób.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook