Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Rzeki i jeziora

30 2016

Rzeki i jeziora.

JEZIORA
 
Na terenie Pojezierza Lubuskiego występuje duża ilość jezior. Znajdują się tu głównie jeziora rynnowe o dobrze rozwiniętej linii brzegowej oraz jeziora morenowe. Spotyka się również niewielkie bezodpływowe jeziorka tzw. Oczka. W sąsiedztwie Rzepina znajduje się kilka niewielkich jezior, z których największe to Jez. Busko /47,5 ha/. Leżące na wschód od miasta Jez. Długie /6 ha/ pełni role kąpieliska miejskiego. Jadąc w kierunku Świecka trasą E30 po lewej stronie w okolicznych lasach znajdują się liczne malownicze jeziorka.
 
Jeziora w gminie Rzepin:
  • J. Popieńko - 4,41ha,
  • J. Głębiniec - 11,51ha,
  • J. Oczko - 3,31ha,
  • J. Linie - 18,80ha,
  • J. Rzepsko - 11ha,
  • J. Długie - 9ha,
  • J. Busko - 59ha.