Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Informacja o zrealizowaniu zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzepin w 2023 r.”
22 Listopad 2023

Informacja o zrealizowaniu zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzepin w 2023 r.”

 
 
Rzepin. 21.11.2023 r.
 
Burmistrz Rzepina informuje o zrealizowaniu zadania:
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzepin w 2023 r.” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
Celem programu jest:
- usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- wyeliminowanie jego szkodliwego wpływu na zdrowie mieszkańców.
 
Na podstawie umowy dotacji nr D23708 z dnia 31 października 2023r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wyniku realizacji zadania w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Łączna ilość odpadów azbestowych unieszkodliwionych lub zabezpieczonych w wyniku realizacji zadania w 2023 r. – 22,94  Mg  za łączną kwotę 31 204,21 zł.
 
Gmina Rzepin otrzymała dotację w łącznej kwocie 6 423,20 zł, z czego 5 138,56 zł pochodziło ze środków NFOŚiGW w Warszawie, a 1 284,64 zł pochodziło ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze.
 
W ramach zadania wykonano: demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest (płyty z pokryć dachowych i ścian budynków) z obiektów położonych na terenie Gminy Rzepin, w następujących miejscowościach: Rzepin ,Kowalów, Radów.
Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego ale z jego włóknistej struktury. Włókna azbestu stanowią najcieńsze włókna występujące w przyrodzie i maja zdolność kumulowania w organizmie szczególnie w płucach. Po kilku latach występują poważnej choroby azbestozależne np. pylica azbestowa tzw. Azbestoza. Jednak najbardziej niebezpieczne jest potwierdzone i udowodnione medycznie silne rakotwórcze działanie włókien azbestowych. Wieloletnia kumulacja włókien azbestowych w organizmie prowadzi do powstania zmian nowotworowych, początkowo rozwijających się bezobjawowo.
 
 
 
                                                                           
                                                                                          
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook