Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: Informacja o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Rzepin
08 Listopad 2023

Informacja o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Rzepin

 
 
Urząd Miejski w Rzepinie informuje, że  w dniu 29 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił drugi nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i  poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
 
Z uwagi na powyższe prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców o składanie w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego  Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, wstępnej informacji potwierdzającej zainteresowanie udziałem w programie i uzyskaniem dotacji.
Druki informacji dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, a także wersja elektroniczna do pobrania w poniższym poście.
 
Informacja może zostać dostarczona osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres Urzędu Miejskiego w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin lub na adres e-mail: sekretariat~@~rzepin~.~pl
Uzyskane informacje będą stanowiły podstawę do wystąpienia o dofinansowanie.
 
Gmina Rzepin opracuje i opublikuje dokumenty związane z naborem wniosków na realizację przedsięwzięć  w ramach programu „ Ciepłe Mieszkanie”.
Informację o Programie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Rzepinie, pok. nr 8  lub pod numerem telefonu: 500 299 633
Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania. Realizacja inwestycji będzie mogła dopiero nastąpić po podpisaniu umowy z Gminą Rzepin.
 
Podstawowe informacje o Programie „Ciepłe Mieszkanie”
 
Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego – mieszkańca jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
a) zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
b) podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.
 
Beneficjentem końcowym i osobą uprawnioną do składania wniosku jest:
- Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Rzepin
 
Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na 3 poziomach – więcej informacji w grafice poniżej.
 
We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
Dochodem, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162). Zaświadczenia wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w przy ul. Plac Ratuszowy 1 w Rzepinie.