Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

PZW w Rzepinie

29.09.2016

ZARZĄD KOŁA PZW W RZEPINIE NA LATA 2017 – 2020:

 
PREZES - Mariusz Słowik
Vice PREZES ds. Sportu - Ireneusz Wrąbel
Vice PREZES ds. Organizacyjnych - Krzysztof Kmieć
Skarbnik - Krzysztof Gromadziński
Sekretarz - Barbara Kwiatkowska
Gospodarze koła - Grzegorz Zieliński i Andrzej Wrąbel
Członek zarządu koła - Rzecznik Dyscyplinarny Koła - Grzegorz Słowik.
Członek zarządu koła - Jan Babij
Adres strony internetowej koła: www.pzwrzepin.pl
Kontakt : 600301427
 
 
Cele i środki działania koła:
- celem Koła jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie  wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.
-organizacja imprez i zawodów wędkarskich, gminnych i powiatowych.
-zarybianie rzek i jezior, prowadzona racjonalna gospodarka zarybieniowa.
-ochrona wód przez Społeczną Straż Rybacką.
-szkolny klub wędkarski.
-coroczne sprzątanie akwenów wodnych.
-liczne konkursy dla wędkarzy i ich rodzin.
-prowadzone są różne klasyfikacje dotyczące sportu wędkarskiego.
-pozyskiwanie sponsorów .
-prowadzenie strony internetowej koła www~.~pzw~.~rzepin~.~plwww.pzw.rzepin.pl
 

Nasze wody:
 
Jezioro Busko (Starościńskie) powierzchnia - 48,5 ha, gł. ok 3 m.
Jezioro polodowcowe o bardzo słabo rozwiniętej linii brzegowej, bardzo trudny dostęp do lustra wody, często zalane  wodą dojścia do kładek. Najlepszy dostęp ze środków pływających-raj dla spinningistów tu padają największe okazy szczupaków. Linia brzegowa jeziora porośnięta roślinnością szuwarową, północna wypłycona część zbiornika zarośnięta jest grążelem żółtym oraz grzebieniem białym, raj dla ryb i ptactwa. Rybostan akwenu jest bardzo bogaty, występują tu prawie wszystkie gatunki ryb żyjące w jeziorach. Południowa część jeziora połączona jest z rzeką Ilanką. Dojazd do akwenu od strony Rzepina w kierunku Ośna Lub. około 6 km. po prawej stronie a także od strony wsi Starościn. W ostatnich latach jezioro systematycznie zarybiane i chronione przez grupę terenową Społecznej Straż Rybackiej Koła PZW w Rzepinie. Połowu można dokonywać zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
 
Jezioro Długie  (kąpielowe) powierzchnia - 8,50 ha, gł. ok. 4m
Jezioro polodowcowe-rynnowe o dobrze rozwiniętej linii brzegowej, należące do kompleksu sportowego miasta Rzepina. Jezioro kąpielowe z którego korzystają mieszkańcy miasta, ze strzeżoną plażą, gdzie można wypożyczyć kajak czy rower wodny. Brzegi jeziora fragmentarycznie porośnięte są roślinnością szuwarową, północna część jeziora, zarośnięta jest przez grzybienie białe oraz grążel żółty, z szuwar wysuwają się kładki dla łowiących wędkarzy. Dojazd do jeziora z drogi Rzepina-Boczów, jezioro posiada duży parking dla samochodów, z prawej strony jeziora biegnie droga dla wędkarzy PZW. Jezioro zasobne w rybę szczególnie w lina, płoć, karpia oraz szczupaka, systematycznie prowadzone są zarybienia na tym zbiorniku. Jezioro chętnie odwiedzane przez wędkarzy niezmotoryzowanych ze względu na bliskość  miasta, poprowadzony jest do niego szlak rowerowy. Jezioro chronione przez terenową grupę Społecznej Straży Rybackiej Koła PZW w Rzepinie, połów ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
 
Jezioro  Głębiniec ( Ósemka)-powierzchnia -11,50ha, gł. ok 6m
Jezioro polodowcowe-rynnowe o dobrze rozwiniętej linii brzegowej, leżące w samym środku malowniczych lasów. Dojazd do jeziora w kierunku Świecka (po lewej stronie),drogą wytyczoną tylko dla wędkarzy PZW. Nad jeziorem znajduje się oznakowany parking dla samochodów. Miejsca połowu, bardzo mała ilość kładek - można łowić z bardzo łatwo dostępnego brzegu jeziora. Zachodnia część jeziora jest płytka i porośniętą roślinnością szuwarową, gdzie dostęp jest ograniczony. Łowienia można dokonywać zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, akwen chroniony przez terenową grupę Społecznej Straży Rybackiej Koła PZW w Rzepinie.

Jezioro Rzepsko (Piaskowe) powierzchnia 11,60 ha, gł. ok 6m.
Jezioro polodowcowe-przepływowe, przez które przepływa niewielka rzeczka Rzepia, która jest lewobrzeżnym dopływem Ilanki. Jezioro ma dobrze rozwiniętą linię brzegową, w całości dostępną dla wędkarzy. Dojazd z drogi w kierunku Boczowa, około 5 km. od Rzepina. Wytyczona droga dojazdowa oraz parking dla wędkarzy PZW. Brzegi jeziora porośnięte są fragmentami, roślinnością szuwarową z których wysuwają się kładki do połowu ryb (ok.70 miejsc).Zachodnia część jeziora jest wypłycona, gdzie w odpowiedniej porze roku można podglądać zachowania godowe ryb. W latach gdzie poziom wody w jeziorze był wysoki, w zachodniej części znajduje się  odpływ, który odprowadzał nadmiar wody ze zbiornika do pobliskich stawów.  Miejscowa grupa terenowa Społecznej Straży Rybackiej przy Kole PZW w Rzepinie chroni jezioro przed niepożądanymi osobami. Łowienia można dokonywać zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb  PZW. Jezioro Rzepsko - Piaskowe ma swoją historię: znajdują się tu pozostałości przedwojennych zabudowań: karczmy, przymusowego obozu pracy oraz niewielkiej osady leśnej. Karczma stała przy północno-wschodnim brzegu jeziora, obóz pracy znajdował się w odległości około 150 m od karczmy, niedaleko gdzie rzeczka Rzepia  wpływa do jeziora.(miejsce gdzie dziś jest mostek).Po drugiej stronie rzeczki, przy drodze leśnej znajdowała się osada leśna (11 mieszkańców).Obecnie widać  już tylko pozostałości-fragmenty fundamentów, schodów, piwnic, podmurówek.

Rzeka Ilanka powierzchnia 437,4 km2 , długość - 54,2 km (rzeka górska).
Rzeka Ilanka jest prawym dopływem Odry, wypływa z terenów położonych na południe od Torzymia, płynie przez Pojezierze Lubuskie, równolegle do sąsiadującej Pliszki. Uchodzi do Odry powyżej Słubic. Nad Ilanką leżą m.in. dwa miasta Torzym i Rzepin oraz wsie :Starościn, Nowy Młyn, Maczków, Robocice, i Świecko. Na dużej długości rzeki, nad jej brzegiem zachowują sie łęgi olszowe, nad brzegiem roślinność szuwarowa. W dolnym biegu między Maczkowem a Rybocicami można spotkać żółwia błotnego. Dopływami rzeki są: lewobrzeżny dopływ- rzeczka Rzepia a prawobrzeżny dopływ to rzeczka Cierniczka. Rzeka Ilanka staje się atrakcyjna wędkarsko występuje w niej: pstrąg potokowy, szczupak, lipień. Uznano rzekę za wodę krainy łososiowatych i dopuszczone jest łowienie tylko na przynęty sztuczne i roślinne. Obowiązuje zakaz spinningowania w okresie 01.09.-31.12.-każdego roku. Systematycznie prowadzone jest zarybianie rzeki pstrągiem potokowym a w ostatnim czasie w dolnym odcinku rzeki wprowadzono lipienia. Brzegi Ilanki patrolowane są przez Społeczną Straż Rybacką powiatu słubickiego.

Zapraszamy !!!

Zarząd Koła
Wtyczka Facebook