Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Karta dużej rodziny

22.09.2016

Karta dużej rodziny.

Program ma zasięg ogólnokrajowy, a jego celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne.
Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Kartę dla członków rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Rzepin wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepinie – pokój nr 7 (wzór wniosku).
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie stanowi kryterium przyznania karty.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia. Lista jest aktualizowana na bieżąco.
 
Zostań partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zapraszamy firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny.
 
- Już teraz wpłynęło ponad 42 tys. wniosków o wydanie Karty. Najwięcej na Śląsku, Mazowszu i Pomorzu. Liczymy na to, że do końca tego roku wydamy ich ponad milion - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. 
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać od 16 czerwca. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej najwięcej kart zamówiono w województwie śląskim (5.785), mazowieckim (4.845) oraz  pomorskim (4.657). W liczbie zamówionych kart przodują: Wrocław (846), Gdańsk (618), Kielce (508), Gdynia (464), Białystok (432) i Olsztyn (421).
Udział w programie to szereg korzyści dla firm i instytucji. Partnerzy Programu, oprócz prestiżu, zyskują grupę lojalnych klientów. Karta Dużej Rodziny to także ważny element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie. 
 
Honorowanie Karty Dużej Rodziny podnosi prestiż, ale także może wpłynąć na zwiększenie zysków. Liczymy na duże zainteresowanie firm prowadzących działania odpowiedzialne społecznie, ale także lokalnych przedsiębiorców – dodał minister Kosiniak-Kamysz.
 
Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dla rodzin, które mogą korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich zniżek i ulg. Ideą Karty jest ułatwienie rodzinom 3+ dostępu do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniżenie kosztów codziennego życia.
 
Jak dołączyć do programu? Pobierz formularz dla firm. Wypełnij go, wyślij i podpisz umowę. Dołączenie do Programu jest bezpłatne.
 
Partnerzy mogą posługiwać się logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Lista firm, które włączyły się do Programu jest dostępna na stronie: rodzina.gov.pl.
 
Więcej informacji znajdziesz w załączonym informatorze.
Pliki do pobrania
 
 
 
Wzór umowy  (52.5 KB)
 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie
Sławomir Karatysz
 
Wtyczka Facebook