Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Parafialny Zespół Caritas w Rzepinie

29.09.2016

Parafialny Zespół Caritas w Rzepinie.

 
Parafialny Zespół Caritas w Rzepinie
Parafialny Zespół CARITAS
przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Plac Kościelny 4
69-110 Rzepin
NIP: 929-13-33-282
Nr konta: PKP BP Oddział Rzepin
53 1020 2036 0000 0602 0002 2913
 
STRUKTURA ORGAZNIZACYJNA:
1.    Przewodniczący: ks. Stanisław Wencel
2.    Zarząd: Prezes – Jadwiga Żywalewska
                      Wiceprezes – Krzysztof Kubiak-Olszewski
                      Skarbnik – Weronika Sobasik
                      Sekretarz – Jolanta Rycerz
 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili” (Mt 25,40)
Parafialny Zespól Caritas przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie działa od 1992r.
PZC jest samodzielną jednostką organizacyjną i korzysta z osobowości prawnej Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Celem PZC jest działalność charytatywna, humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości, i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonanie.
Parafialny Zespół Caritas pracuje w oparciu o statut PZC koordynując działalność charytatywną na terenie parafii.
 
Zakres działalności:
Organizujemy dla dzieci: wycieczki, kolonie letnie, zabawy choinkowe z Mikołajem, festyny z okazji Dnia Dziecka.
Kupujemy żywność dla rodzin, opał na zimę, refundujemy opłaty za energię elektryczną, lekarstwa, turnusy rehabilitacyjne, wigilię, dla obłożnie chorych Msze Święte w domach.
Prowadzimy działalność charytatywno-opiekuńczą, pomagając rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, bezrobotnym, itp.
 
Sposoby pozyskiwania środków:
Środki finansowe:
- z ofiar od grona Wspierających ubogich (GWU) – 151 członków,
- z subwencji i dotacji kościelnych (Caritas Diecezji Zielogórsko-Gorzowskiej na kolonie letnie),
- z subwencji i dotacji państwowych: (Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki społecznej, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej),
- rozprowadzamy świece wigilijne oraz chlebki miłości (Wielkanoc),
- pozyskujemy sponsorów.
Środki materialne:
- Przed Świętami zbieramy w sklepach żywność, którą przeznaczamy na paczki Świąteczne.
- Posiadamy przy Kościele Punkt z używaną odzieżą.
 
Do zakresu obowiązków Zarządu należy w szczególności:
•      kierowanie działalnością PZC,
•      rozporządzanie środkami materialnymi i finansowymi PZC w porozumieniu z Przewodniczącym,
•      współpraca z Caritas Diecezji Zielongórsko-Gorzowskiej oraz koordynatorem Okręgu,
•      przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania członków,
sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego dla Caritas Diecezji Zielongórsko-Gorzowskiej oraz Walnego zebrania Członków.
 
 
Wtyczka Facebook