Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Dla Inwestora

05.10.2016

Rzepin - miejsce dla inwestorów.

Oprócz walorów przyrodniczych o atrakcyjności gminy stanowi jej położenie pod względem komunikacyjnym. Duże znaczenie ma bliskość granicy z Niemcami. Przez Rzepin przebiegają linie kolejowe i drogi o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Do miasta prowadzi zjazd z międzynarodowej autostrady A2, który jest z jednej strony pierwszym, a z drugiej ostatnim zjazdem przed płatnym odcinkiem autostrady.
 
 
Krzyżują się tu również trasy kolejowe ze wschodu na zachód, i z północy na południe. Znajduje się tu ostatnia stacja przeładunkowa na pograniczu zachodnim. Ze względu na lokalizację miasta na szlakach komunikacyjnych, gałęzie gospodarki takie jak transport, logistyka i magazynowanie odgrywają olbrzymią rolę w zatrudnieniu. W celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy w 2007 roku została utworzona Rzepińska Strefa Przemysłowa. Korzyściami płynącymi z inwestowania na terenie Rzepińskiej Strefy oraz na pozostałych terenach gminy są ulgi przysługujące przedsiębiorcom.
 
 
Widząc potrzebę dalszego rozwoju miasta oraz wspierania przedsiębiorczości władze Rzepina podjęły decyzje o chęci włączenia swoich terenów do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie projekt oczekuje na decyzję Rady Ministrów o włączeniu terenów gminy do strefy. Pozytywne rozpatrzenie propozycji przełożyłoby się na ulgi podatkowe dla przedsiębiorców - te obowiązujące w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej są największą dostępną ulgą finansową obecnie w Polsce. Kolejnym posunięciem w strategii gospodarczego rozwoju Gminy będzie dozbrojenie działek inwestycyjnych oraz budowa obwodnicy łączącej tereny inwestycyjne, znajdujące się między Rzepinem a Gajcem, bezpośrednio z autostradą A2. Wykonanie obwodnicy zostało zaplanowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego na lata 2016 - 2017. Łączny koszt inwestycji to 14 min złotych.
                                         Zamieszkaj, wypoczywaj, inwestuj w Gminie Rzepin!
 
Wtyczka Facebook